Tankkeuring door een erkend professional

In België zijn alle eigenaars van een tank, of ze zich nu onder- of bovengronds bevindt, verplicht ze te laten keuren. In tegenstelling tot wat u zou vermoeden, is een tank in een kelder ook een bovengrondse tank. De term ‘ondergrondse tank’ heeft enkel betrekking op tanks die in de grond gegraven werden.

Bent u op zoek naar een erkend professional die een tankkeuring in Beerzel voor u kan uitvoeren? Dan bent u bij C. Lambrechts aan het juiste adres. We keuren niet alleen nieuwe tanks maar ook tanks die al langer in gebruik zijn. 

Controle vóór ingebruikname

Elke tank voor stookolie of mazout moet na de plaatsing en vóór de ingebruikname gecontroleerd worden. Kan er in uw stookolietank 5 000 liter of meer? Dan meldt u dit bij uw gemeente. Is het maximum volume van uw tank meer dan 20 000 liter? Dan bent u verplicht een milieuvergunning aan te vragen alvorens de tank geplaatst wordt. 

Controle van stookolietank in gebruik

Ook na ingebruikname moet u uw tank regelmatig laten controleren afhankelijk van het volume van uw tank, de plaatsing (ondergronds of bovengronds) en de ligging ervan (binnen of buiten waterwingebieden en beschermingszones). 

Onze diensten 

Bij C. Lambrechts voeren we zowel boven- als ondergrondse keuringen uit. Deze keuringen omvatten:

  • controle op aanwezigheid van water en slib
  • controle van de werking van de overvulbeveiliging
  • controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
  • dichtheidsproef a.d.h.v. ultrasone test op ondergrondse metalen tanks
  • afleveren van het conformiteitsattest 

Prijslijst

bovengrondse tankkeuring     € 135,00 incl. BTW

ondergrondse tankkeuring      € 165,00 incl. BTW 

Contact

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor het keuren van uw bovengrondse of ondergrondse tank? Ook kan u bij ons terecht voor smeermiddelen, houtpellets en gasflessen. Neem dan contact met ons op telefonisch of via de contactpagina. Wij helpen u graag verder.